TinhNghia

 

Tnh nghĩa

Buồn tnh surf op. Rơi vo anh Worldcat "tổng kết" tc phẩm của mnh :

33 works in 70 publications in 3 languages and 2,221 library holdings

Cơ bản l sch ta đ dịch v cho đăng đ đy. Ton của nh văn cn sống.

Chuyện ấy, ta cn nhớ. Hm nay, sao n xa lạ thế ny ? Tnh nghĩa, chỉ trong văn chương thi, c lc bạc tnh v nghĩa đến thế  ? Nh văn đng dịch l nh văn đ chết hay sao ?

Ta chỉ đến thế thi ?

Xưa, chưa dịch xong một quyển sch, ta đ ho hức muốn dịch một quyển khc.

Nay, chỉ nghĩ tới những thng năm một mnh cặm cụi cầm bt, g my, tra từ điển, do dự lin min, lng ta lạnh ngắt.

Thế th dịch văn thnh văn sao được ?

H h

2011-05-12