TinhNghiaLy

 

Tnh-Nghĩa-L

 

Khi tnh đ đứt nghĩa, chẳng l no cứu vn được.

H h.

2008-04-07