T́nh người - 2

Đă muốn hành-động ở đời, không thể hành động một ḿnh mà mong hữu hiệu.

Lại Marx! Ta căm thù thằng cha này ! Nó khiến ta khinh chính ḿnh quá !

Có người, ta từng "phục", v́ đủ thứ lư do, nhất là kiến thức, lư trí[1], sự khôn khéo. Nó hơn người đến mấy, ta cũng không tin. Ta sẵn sàng cùng nó hành động để thực hiện mục đích chung ở một thời điểm nào đó. Ta không thể tin nó ngoài thời điểm ấy, chỉ v́ thái độ, cách ứng xử của nó trong chuyện nhỏ nhoi đối với người nhỏ nhoi hơn nó, ta thấy bất nhân. Lâu dài, ta nghiệm sinh cảm nhận phi khoa học của ta về con người quả không tồi.

2013-12-26[1] ở tuổi 20 ta biết ǵ ? hiểu ǵ ? Nhưng ta không thể không làm người. Ai đă dạy ta điều ấy, thuở ấy, ta không nhớ nữa.