TinhNguoi

T́nh người

Ai cũng đă từng ứng xử như thể ḿnh là cái rốn của vũ trụ, quy hết về ḿnh, lấy những tưởng tượng của ḿnh làm sự thật, tự cho ḿnh quyền đánh giá bất cứ ai và cho đó là sự thật, e tutti quanti. Trên cơ sở đó, tàn phá nhiều quan hệ, đáng lẽ đáng nâng niu, với người khác.

V́ thế, tôi đă viết ư : ta không nên coi ḿnh cái quái ǵ cả. May ra ta sẽ biết, trong toàn bộ những quan-hệ ta có được với người đời, quan hệ nào giá trị ra sao. Và biết giữ ǵn những quan hệ đáng giữ ǵn, yêu mến. Điều cực hiếm trong làng thơ văn.

2011-10-08