TinhNguoiNhuCaiKho

 

Tnh người như ci khố

Chợt nhớ một bi ht l nh xưa, nhưng c cu ny khng qun được :

Lng người như chiếc l, nằm trong cơn gi v tnh...

Bn buồn buồn nhại :

tnh người như ci khố

mục trong ci v ngn

H h

2010-09-24