Tinh thần, thể xác

Tinh thần không có ngoài thể xác.

Vậy ta nên sống với tâm hồn tràn trề nhục cảm và thể xác đậm đà t́nh thương, nghệ thuật.

Hè hè.

2014-02-10