TinhVaSuyLuan

 

T́nh và suy luận

Tôi đă từng làm bạn với người đủ thứ giới, đủ thứ quốc tịch. Qua đó tôi cũng hiểu : t́nh bạn, t́nh yêu đích thực luôn luôn là một quan-hệ cá-biệt, những suy luận không tạo ra t́nh, chỉ an ủi con người về sự bất lực yêu của ḿnh thôi.

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải hiểu. Người khác. Chính ḿnh. Chỉ như thế mới có được t́nh yêu có gốc người, đáng yêu.

2008-05-16