TinhYKyTuNgonTuNguPhap

 

Tnh , k tự, ngn từ, ngữ php

 

Khi m man đọc sch, lắm lc ta khng ch tới k tự, ngn từ, ngữ php, chỉ đeo đuổi tnh lấp lnh đằng sau.

Khi, v đ l văn bản của chnh ta, tnh ấy đ c sẵn trong tm, ta mất lun cả khả năng pht hiện lỗi chnh tả...

Khi hnh-văn ta phải vừa l mnh vừa khng l mnh, khổ thật ! Đnh vậy ? H h

2010-06-15