Tnh v văn chương

Văn nặng tnh, suy luận đậm , đều c thể tạo tc phẩm hay.

Chỉ khi tnh quyện nhau ở mức thời đại, kết tinh thnh văn phong, mới c tc phẩm để đời.

2012-12-15