TinhYeuGia

 

T́nh yêu già

Mắt lem nhem trông gà hoá quốc. Tai ngễnh ngăng nghe có thành không. Trí nhớ bại hoại quên đầu quên đuôi, quên luôn cả ư nghĩ vừa thoáng qua đầu.

Trong hoàn cảnh ấy, được sống một ngày mà không phải nghe một lời ta thán, trách móc, là được hưởng một ngày vui trọn vẹn.

Hè hè…

2010-12-10