TinhYeuTinhBan-2

 

Tnh yu, tnh bạn

 

Tnh yu, đoạn tuyệt nhau dễ ợt.

Muốn dứt tnh bạn, phải cưa bớt mnh.

H h

2009-10-28