Tnh yu v hnh-động

Nếu, khc nh thơ, ta biết cảm, hiểu v muốn tnh yu l hnh-động v ta thương mnh, tnh yu rất c thể đơn giản v đẹp biết mấy !

H h.

2012-12-10