T́nh yêu và lư trí

Yêu ai, chẳng bao giờ chỉ v́ lư trí.

Chán lắm. Lư trí, kiểu thông thường ngày nay, trong lĩnh vực này, chứng minh ǵ cũng được. Nghĩa là : không có khả năng chứng minh bất cứ ǵ.

Chẳng bao giời chứng minh được v́ sao ta yêu một con người và chỉ con người ấy thôi, như vậy.

Yêu rồi, ắt mất lư trí ?

Cũng có thể. Nhưng cũng có hạn. Khoảng thời gian nào đó thôi.

Phải chăng v́ vậy, sau những năm tháng đê mê, t́nh nhân chia tay, có khi trong thù hận ?

Thù hận. Ai có thể sống hạnh phúc chỉ nhờ thù hận ?

Ai chưa hề khao khát chút nhân t́nh ? Được cho, dám nhận.  

Có thể nào có quan hệ này không : ta không biết v́ sao ta đă yêu em, nhưng ta sẽ không bao giờ phụ bạc em đă từng yêu ta dù em không hiểu v́ sao em có thể yêu người như ta ?

Riêng ta khẳng định : có thể.

C̣n em ?

Hè hè.

2015-06-23