ToanVaVatLy

Toán và vật lư (trao đổi)

> Ta muốn hiểu v́ sao toán – một môn khoa học hoàn toàn trừu tượng, lại ăn khớp với vật lư – một môn khoa học hoàn toàn "khách quan", như thế.

** Phải chăng v́ toán mô tả những h́nh thái của tư duy ?

Mong bạn đi tới cùng câu hỏi này. Ít ai có thể làm lắm.

2008-12-15