Trả nợ đời

Ta chẳng cn sống bao lu. Ta chợt hiểu. Trả nợ đời l chuyện khng thể lm được.

Ta nợ qu nhiều người trong nhiều lĩnh vực, xưa v nay, chưa kể người mai sau, kể cả con chu ta, hon ton c l do đi nợ ta.

Lỡ đam m lm người, ta đnh vậy.

Chỉ mong thong hiện hữu cht tnh, cht kht khao, cht quyết tm, ở ai ai.

Rồi tn trong ci v ngn. H h.

2015-05-30