Tranh luận với thế giới

Tranh luận với thế giới

Mới đy, liệng trn op, ti được đọc một bn dn Ziao Chỉ Hải Ngoại (chữ hoa ở đy khng v tnh v, ti mong vậy, c nghĩa) mắng dn ta :

> anh c nghĩa l g khi anh khng dm tranh luận với thế giới bằng tiếng Anh hay tiếng Php.

** Ti bật cười. Đầu c n lệ đến thế l cng : thế giới c nghĩa l g khi n khng dm tranh luận với ta bằng tiếng Việt ? H h

Chưa kể tranh tranh luận với người đời bằng tiếng Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Ty Ban Nha, Bồ Đo Nha, e tutti quanti.

Khng dm th ti đ dm. Nhưng đu phải chỉ dm thi m thực hiện được điều mnh muốn ở đời ?

Ti đ từng tranh luận bằng tiếng Php với người Php. Qua đ, ai c nghĩa l g th h h !

2012-04-27