Tri kỷ - 1

Tri kỷ - 1

Dường như triết gia thường là kẻ cô đơn. Có vị lừng danh thế giới c̣n than : chẳng ai thực sự hiểu tôi. Không hiểu chàng viết để làm quái ǵ ? Hè hè.

Nhưng chí ít cũng có hai chàng đă được gặp người tri kỷ ngay khi c̣n sống :

1/ Descartes, khi chàng công nhận với công chúa Élisabeth de Bohême rằng câu chất vấn của nàng dồn chàng vào bế tắc, không có trả lời thoả đáng chỉ xin nàng tin chàng. Tri kỷ đến thế là cùng.

2/ Sartre, khi chàng công nhận rằng  Francis Jeanson đă hiểu đúng quyển L'Être et le Néant và đang đặt cho ḿnh những câu hỏi mà chính Sartre đang tự nêu ra để đi tới. Tri kỷ đến thế cũng là cùng.

Lời của Sartre là lư trí. Lư trí luôn luôn nên và có thể vượt.

Lời của Descartes là t́nh. Không thể vượt được. Ḿnh với ḿnh chỉ đến thế thôi. Hè hè.

2012-07-13