Tri kỷ ?

D sao ch t cũng đ c 2 người từng hiểu ta.

Một người hiểu tấm lng nhn văn ở ta. C thể hơn thế nữa.

Một người hiểu hoi bo hiểu ở ta.

Kẻ cầm bt c thể mong g hơn ?

Cht tnh.

Tham qu ! Ho chăng ? H h.

2013-11-09