TrietHoc-KhoaHoc

 

Triết học – Khoa học

 

Triết học nghiêm túc giống khoa học đích thực ở hai điểm :

1/ đều dựa vào một số nguyên lư. Những nguyên lư ấy, ta chỉ có thể tán thành hay không, không thể chứng minh tuyệt đối, vĩnh viễn được. Do đó, phát triển khoa học hay triết học đều đ̣i hỏi ư thức tự do và khả năng sáng tạo.

2/ trên cơ sở đó, đ̣i hỏi một kiểu suy luận khắt khe, chặt chẽ, nhất quán xuyên qua những bộ ngôn từ tương xứng. Thiếu ngôn ngữ khoa học, không thể tiếp thu và phát triển tư duy khoa học. Thiếu ngôn ngữ triết học "cho ra hồn", không thể tiếp thu và phát triển tư duy triết.

Triết học và khoa học khác nhau ở hai điểm :

1/ Giá trị của lư thuyết khoa học được xác định bằng thử nghiệm : ứng dụng nó th́ hành động đạt được kết quả đă dự đoán.

2/ Giá trị của triết thuyết được xác định qua nghiệm sinh của con người ở đời. Có thể bỏ mạng mà vẫn đáng sống.

Cả hai đều cần thiết để làm người.

Nếu chua thêm được tí ti văn nghệ trong cuộc sống thực th́ tuyệt. Hè hè…

2010-11-21