TrietLyDeLamGi

 

Triết lư, để làm ǵ ?

Khi ta bế tắc tư tưởng, chân thật công nhận rằng những kiến thức và phương pháp suy luận của ta không cho phép ta sống, tư duy và hành động khớp với khao khát làm người của ta, ngoài vô vàn cách ứng xử khác, ta có thể :

a/ tiếp tục sống, tư duy và hành động như cũ v́, dù sao, ta cũng sống được được, không đến nỗi nào.

b/ lột áo cũ, khoác áo mới, một tấm áo coi lành lặn đẹp đẽ hơn nhưng cũng hàm hồ không thua ǵ. Điều ấy luôn luôn khả thi bằng ngôn ngữ.

c/ đi tới cùng bế tắc của chính ḿnh.

Nếu không giải quyết được nó, ta ôm nó xuống suối vàng, để lại ở đời chỉ một câu hỏi. Câu hỏi của một con người. Đích thực. Có ǵ nhục đâu ?

Nếu ta tưởng ta đă t́m ra một phần của giải pháp, ít nhất là cho riêng ḿnh, th́ cứ viết đi, chẳng cần trích cao nhân nào cả : họ đă là một phần của ta và ta đă phải "vượt" họ để nên ḿnh.

Thế thôi. Hè hè…

2010-02-21