TrietThayVaTa

 

Triết, thầy và ta

 

Có lẽ chỉ trong triết học, mâu thuẫn kinh hoàng này, cũng có trong tất cả những lĩnh vực tư duy khác, mới khủng khiếp đến thế này :

1/ Thầy là người cho ta khả năng tư duy về tất cả, về chính ta.

2/ Phải phủ nhận hay phủ định thầy, tức là phủ nhận hay phủ định chính ḿnh, ta mới bắt đầu tự ḿnh tư duy được.

Không làm, không được. Nhưng làm thế nào cho vẹn chữ nhân, chữ t́nh, chữ đây ?

Hè hè…

2011-03-04