Triết và ngôn tứ

Triết và ngôn tứ

Lịch sử triết, xét cho cùng, là lịch sử phát triển, thống nhất và tan ră của ngôn từ.

Phát triển, thống nhất và tan ră nhân tính ở từng người.

V́ con người vốn tự do và sáng tạo, nó bất tận.

Ta đă khốn khổ hơn nửa đời người để ư thức được điều ấy và viết Tư duy tự do.

May thay, đáng sống, ngoài triết c̣n có khoa học và nghệ thuật !

Hè hè.

2012-09-04