TrucDien

Trực diện

Bỗng nhin nhn một chn dung bạn chụp. Thấm tha, bi ngi. V tự an ủi, được như thế cũng được được : da chết trước, thịt chết sau, tm hồn chết sau cng, cn muốn g hơn ? H h

2010-10-17