TrungQuocZiaoChi

Trung Quốc – Ziao Chỉ – Tôi – và ai ?

> Về chuyện này [dịch văn chương văn học thế giới] th́ người Việt ḿnh xách dép cho Trung Quốc thôi, bạn ơi.

** Rất tự nhiên. Trung Quốc có một nền văn minh lớn bực nhất của nhân loại. Ngày nay nó đă trở thành một cường quốc kinh tế bực nhất trong nền kinh tế tư bản toàn cầu hoá. Thế th́ nó làm cái ǵ cũng nhanh hơn và hiệu quả hơn ta, nhất là cái ta nhà nước xă hội chủ nghĩa Ziao Chỉ hiện nay. Không biết nó c̣n xứng đáng với danh hiệu Ziao Chỉ không ! V́ có điều này Trung Quốc chưa bao giờ làm được dù đă từng đô hộ dân Ziao Chỉ 10 thế kỷ liền, ảnh hưởng nó tới mức ngày nay 75% ngôn từ VN là ngôn từ Trung Quốc phát âm theo kiểu Ziao Chỉ : Trung Quốc vẫn không xóa được tính đặc thù Ziao Chỉ của người Việt. Cứ xem lịch sử nước ta, cứ đọc thơ văn Ziao Chỉ th́ thấy.

Cái vốn đau khổ hàng ngh́n năm này, phải giữ. Không v́ đầu óc sô-vanh mà v́ quư trọng nhân tính của cả nhân loại chứ không chỉ nhân tính của ta thôi. V́ thế, tuy người Việt ngày nay, nhất là trí thức, dị ứng với hai từ Ziao Chỉ khi nói về ḿnh, tôi, một thằng Ziao Chỉ đích thực, yêu bố mẹ và bạn bè quá mà, nhưng lại lỡ "Tây con", tôi rất tự hào là người Ziao Chỉ ở đời nay. Tôi không thể có đời nào khác.

2008-08-26