TrungThuc

 

Trung thực

 

Ở đời, trung thực chẳng dễ t no.

Mỗi lần ta trung thực vời người đời, ta dại.

Mỗi lần ta trung thực với chnh mnh, ta đau.

Mỗi lần ta trung thực với chữ nghĩa, ta thất bại !

H h.

2009-06-03