Trung tnh

"Trung tnh"

Xt cho cng, ta l kẻ "trung tnh". Người bỏ ta, ta chưa hề bỏ ai. V tnh khng chỉ cần l tr. N cn cần cht g gốc gc hơn, gọi l cht tnh cũng chẳng hề chi.

Cht mong manh ấy đ tan nt, chẳng c g đng luyến tiếc.

H h.

2012-07-18