TruocKhiChet

 

Trước khi chết

 

Trước khi chết, th ni thẳng với nhau đi điều cn hơn l quanh co chữ nghĩa. D mỹ miều đến đu.

Để lm g ? cho ai ? cho ci ti khốn nạn ny ?

V, nếu cn nhn kh, cười ngất.

Ta tin thế.

Ta đnh thế.

Ta lm thế.

Nhưng đừng bao giờ viết g, ni g khiến c ngy mnh phải xấu hổ với chnh mnh. Đ l hạnh phc hiếm hoi của cả một đời cầm bt.

2008-12-21