Truyện cổ tch

Ta vốn vươn ln l tr qua trường học Ty, chỉ tin khoa học, khng tin huyền thoại.

Thế m ta cứ m truyện cổ tch Ziao Chỉ, Ấn Độ, Ty U, tứ xứ, thậm ch chưởng Tu.

Phải chăng ta ao ước thuở bn đầu u yếm ấy ?

Hay v ta ngầm tin : huyền thoại mở tương lai cho con của người ?

Như nghệ thuật ấy m !

H h.

2013-05-05