Tư duy

Tư duy

Ta tư duy bằng ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Pháp, e tutti quanti.

Ngôn ngữ ấy không do tạo hoá cho ta, nó do tha nhân cho ta : cha mẹ, thầy cô, bạn bè, các tác giả, thậm chí em yêu, hè hè…

Tất cả đều cho ta kiến thức, đúng và sai, e tutti quanti. Tất cả đều thương ta, quyến rũ ta.

Chỉ một vài người giải phóng ta, cho ta ư thức và khát khao tự ḿnh tư duy, nghĩa là sáng tạo ngôn ngữ của chính ḿnh v́ và với người đời. Hiếm đấy, khổ đấy, zui đấy, hè hè…

2011-07-10