TuDuyBienChungThuongNgay

 

Tư duy biện chứng thường ngày

 

Mỗi lần hành động, nhất là trong thế giới nhục cảm và văn hoá, ta thường quên tất cả những ǵ ta từng khao khát, nghĩ, làm, viết và nói. Ta chỉ thấy hôm nay và ngày mai có lợi cho ta thôi. Ta chỉ thấy người bây giờ thôi. Ta chỉ thèm thuồng, chỉ biết yêu đến thế thôi.

Tư duy biện chứng trong cuộc sống thường ngày chỉ khác tư duy kiểu khác ở điều này : ôm cả quá khứ ở chính ḿnh vươn tới tương lai ḿnh lựa chọn đối với người đời để chung sống với nhau.

2008-06-06