Tư duy tự do – 02

Muốn tư duy tự do trong thế giới luôn luôn biến động càng ngày càng nhanh chí ít phải : 

1/ Có kiến thức, càng nhiều càng rộng càng sâu, càng đáng tin, càng tốt. Khi "kiến thức" đó đến từ media đời nay, chớ vội coi như kiến thức !

2/ Phải có phương pháp tư duy thích hợp. Trong lĩnh vực này, chí ít phải có tinh thần khoa-học khi nó khả thi.

Ngoài ra là vấn đề khác : thân phận làm người chưa bao giờ, chẳng bao giờ thuần khoa-học. V́ lư do đơn giản này : nếu con người thuần khoa-học, nó không tự do, không có khả năng tưởng tượng bất cứ điều ǵ mới, bản thân khoa-học do nó sáng tạo không thể có được.

3/ Trên cơ sở đó, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, phải lấy sự quan sát trực tiếp hiện thực và nghiệm sinh cá nhân làm khởi điệm suy luận.

Điểm 1/ và 2/ cần thiết nhưng không đầy đủ. Điểm 3/ mới là cốt lơi. Chẳng thú vị ǵ. Hè hè.

Nếu may mắn có thêm tí ti t́nh yêu nghệ thuật và khả năng sáng tạo, cuộc đời này, thế nào đi nữa, đẹp và đáng sống.

2017-01-18