TuDuyVaSong

Tư duy v sống

D ta suy nghĩ khc người đời đến đu đi nữa, ta vẫn thm được sống một cch "bnh thường" với mọi người.

Chẳng dễ t no. Điều ấy tuỳ người đời.

H h

2010-09-05