TuTuongLaǴ

 

Tư tưởng là ǵ ?

 

Một số giá trị văn hoá dựa vào kiến thức khoa học, tri thức nhân văn, niềm tin tôn giáo hay triết học, thơ văn và nghệ thuật – phù hợp với nhu cầu sống có nhân cách với nhau của con người ở một thời đại – thống nhất với nhau xuyên qua một phương pháp suy luận.

Nhờ thế, ít nhiều đi được vào trí năo và tấm ḷng của đông đảo người đời và, qua đó, có khả năng hiện thực trong kiếp nhân sinh dưới dạng t́nh người (số nhiều, amours humaines).

Thế thôi.

Dĩ nhiên, có đầy người không có nhu cầu sống có nhân cách với bất cứ ai, kể cả chính ḿnh.

V́ thế, thời đại nào cũng cần có tư tưởng.

Dĩ nhiên, có nhiều kiểu sống có nhân cách khác nhau.

V́ thế thời đại nào cũng có nhiều tư tưởng khác nhau.

Thời đại của chúng ta chỉ khác thời đại trước ở điều này : bế tắc tư tưởng.

2009-03-19