TuTuongVaNgonNgu

Tư tưởng và ngôn ngữ

 

Không có tư tưởng phi ngôn ngữ. Kể cả "ngôn ngữ" Thiền.

Nhưng có tư tưởng vượt ngôn ngữ. Nó h́nh thành xuyên qua ngôn ngữ một cách đặc biệt : phủ định ngôn ngữ vốn có để khai sinh một ngôn ngữ khác, chưa hề có, đ̣i hỏi phải có, để cho phép con người làm chính ḿnh.

Đó là ngôn ngữ của thơ văn, nghệ thuật. Hiếm lắm, đó là ngôn ngữ triết.

2011-11-10