Từ v ngn về v ngn

 

Tấm hnh sau khiến ta quặn lng.

Mẹ gi con trẻ, ai đng thương hơn ?

 

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2013/04/Philip-Jones-Griffiths-Vietnam-1980/Redsvn-Philip-Jones-Griffiths-Vietnam-1980-26.jpg

 

Khiến ta nhớ tấm hnh ny :

Momie-1A

 

Đời ta chỉ thế chăng ?

H ho, l giải, viết lch tứ tung. Nhưng thực sự đng gi người duy nhất một kiếp lặng mnh từ v ngn, xuyn cuộc sống v ci chết, trở về v ngn.

Chẳng thch th g.

Chẳng lm được g hơn, đnh vậy ?

2013-04-21