TuXuatBan

Tự xuất bản

Tôi biết thế nào cũng có ngày tôi biến tất cả bài vở của tôi thành sách in. Chẳng v́ háo danh hăo. V́ muốn để lại dấu vết không chối căi được của một hành tŕnh ṃ mẫm tư duy, với tất cả đúng–sai, hay–đở, gian dối – chân t́nh của ng̣i bút, hoặc thiếu chính xác về mặt ngôn ngữ của nó.

Biết đâu sẽ bổ ích cho một vài người thích hiểu người khác từ nội tâm, nội tri, nội lực của nó ?

Với oép và kỹ thuật in ấn ngày nay, ai cũng làm được. Tôi làm.

2010-02-03