Tuổi chết

Tuổi chết bắt đầu ngay khi ta không quan tâm tới thời gian nữa.

Làm hay không làm ǵ hôm nay, không quan trọng lắm.

Quá khứ, ta vẫn nhớ, không căm hờn, không luyến tiếc, vẫn yêu vài điều. Nhưng đă là.

Tương lai, ta không hoài băo nhưng vẫn ngạc nhiên, âu yếm, khi đáng. Nhưng chỉ là tương lai c̣i.

C̣n lại hôm nay một chút người tàn.

Cũng đủ để thanh thản zui zui tan dần vào cơi vô ngôn khi c̣n có ai để thương.

Hè hè.

2015-06-25