TuoiGiaHatLeNhuSuong

 

Tuổi gi hạt lệ như sương

Một ln gi hơi lạnh lạnh thi, đ ho rồi. Ni chi tới bạt tin của bạn ! Cứ lo lo sợ sợ. Ho

Khc hẳn thuở nao khi trời long đất lở cũng chẳng khiến được ta rng mnh.

Chn thật.

H h

2010-03-16