Tuổi gi hạt lệ như sương

Tuổi gi hạt lệ như sương ?

Ta đột nhin thức mạch lạc một vấn đề thiết thn. Ta t t g vi cu Lang thang chữ nghĩa. Viết thẳng ấy, chẳng ai hiểu được. Ta bn viết những tiền đề trong tư duy của người đời v của chnh ta khiến ta đột ngột c tưởng ấy. Viết nửa chừng, ta qun ta đ muốn ni g !

Một suy luận ho tới mức ta dễ dng qun liền ? Hay tuổi gi hạt lệ như sương ? Tr no trong đầu ta đang tn lụi ?

Hay, đơn giản, v ta "l" Ty Con, lỗi v rượu đỏ ?

Khng c rượu đỏ, lm sao ta c thể yu em, yu người, yu đời, yu triết, yu thơ, yu tutti quanti được ?

Mặc d ta chưa hề chớm yu bất cứ ai, bất cứ g, khi ta ngả cơn say.

Giới hạn của ta ở đời ở đ. H h

2012-04-08