Tương lai

Mấy năm qua, cứ thng tn năm lụi, năm "mới" h nở, sao ta lại thấy mệt mỏi chn chường ?

Xưa nay ta t khi buồn, chỉ sống v tương lai thi m !

Phải chăng v, ở ta, l tnh đ phn ho ?

L đi ta m ấp qu khứ. Tnh khiến ta cụt hứng tương lai.

Thế nghĩa l g ? L : l ở ta qu giới hạn, tnh ở ta qu bất lực.

Thi, tạm đnh vậy ?

Chẳng l no đng một xu nhn cch khi l bất tnh.

Chẳng tnh no khả thi khi v l.

H h.

2013-01-02