Tương lai của người chết

Tương lai của người chết l : V Ngn.

Ta l người sắp chết.

Tương lai của ta cũng vậy : những g ta từng sống, từng suy ngẫm, sẽ tiu vong v v thừa nhận.

Người hạ bt nn thức r điều ấy. Sẽ thanh thản cầm bt hơn

2019-02-28