TuongLaiHonNhien

 

Tương lai hồn nhiên

 

Hôm nay, ngay tại PhuLăngXa, một quê hương của ta, nỗi đau thấy người khác mất nhân cách đang biến thành tṛ hề dành riêng cho đám trí thức trừu tượng, lẩm cẩm, phi… khoa học !!!

Ngày nào, nhờ chuyên viên và media, ai cũng thấy vậy, chúng ta sẽ trở về trạng thái hồn nhiên của con người phi văn hoá.

Hè hè…

2010-11-11