TuyLuy

 

Tu lu

Chiều nay ta mở chai Pauillac PhuLăngXa, nướng than 3 cnh g ướp kiểu Ziao Chỉ, ăn mừng một giải thưởng quốc tế gốc Canard Đin cho một nh ton học Việt.

Suốt đm ta surf op, đọc đi đọc lại một niềm vui.

Đời thật đng sống. H h

2010-08-19