Ứng xử có văn hoá

Nhân đọc hồi kư của Trần Quang Cơ

 

Người ứng xử có văn hoá, trước khi nói hoặc hành động, phải t́m hiểu, quan tâm tới thái độ, lời nói, hành động của ḿnh sẽ được hay bị tha nhân cảm nhận như thế nào, đặc biết khi tha nhân là bạn ḿnh, đang cần ḿnh.

Đương nhiên, không có nghĩa là ta phải luôn luôn ứng xử, ăn nói, hành động theo kiểu xă giao "truyền thống", dĩ ḥa vi quư, lịch sự chung chung, vô t́nh vô nghĩa.

Nhưng không nên chỉ dựa và ḷng thành và thiện chí của riêng ḿnh mà làm bừa không thèm hỏi trước ư kiến của bạn. Làm như thế, hơi bị "phi văn hoá".

Độc giả sẽ vặn ta : anh đă từng khẳng định : con người là một con vật văn hoá, vậy th́ ở đời làm ǵ có cách ứng xử phi văn hoá.

Đúng vậy. Vấn đề là văn hoá được thể hiện trong kiểu làm bừa trên là văn hoá nào ? Là văn hoá gia trưởng, gia tộc, "nước lớn", cổ truyền của bàn dân Ziao Chỉ. Nó lỗi thời.

Tiếc thay, văn hoá lỗi thời ấy đă chi phối quan hệ giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Campuchia xuyên qua cuộc đàm phán mật về tương lai Campuchia giữa một số lănh đạo chủ chốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Kết quả ? Quan hệ đoàn kết giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Campuchia rạn nứt rồi tan tành. Cả hai đảng càng ngày càng "lệ thuộc" Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Chó thấy :

– người ta có thể tự khẳng định ḿnh là người cộng sản và, trong một số lĩnh vực tư duy như phân tích chiến lược đối đầu với chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc ở nửa đầu thế kỷ 20 th́ đúng vậy và thành công,

– nhưng trong rất nhiều lĩnh vực tư duy khác th́ Ziao Chỉ hoàn Ziao Chỉ.

Kích thước văn hoá của lịch sử ở đó.

2018-02-16