Uưnh nhau

Khi một người Việt làm được một điều ǵ thế giới khâm phục, điều ấy mau chóng biến thành đề tài cho người Việt "uưnh nhau".

Điều này có thể tốt. Tùy uưnh nhau để làm ǵ.

Uưnh nhau để vươn lên trên những thành quả của người được thế giới khâm phục, rất đáng làm.

Uưnh nhau để hạ thấp người được thế giới khâm phục th́… hè hè.

2015-11-06