VanAnDu

 

Văn ẩn dụ

 "yêu thương và thù hận - không thể tách ĺa – không thể tách ĺa."

Ai mà chẳng biết ! Tuy hiểu cho ra nhẽ, chẳng đơn giản tí nào.

Ẩn dụ là loại văn khó. Nội dung của nó thường là những vấn đề muôn đời. Thí dụ : thể thống nhất mâu thuẫn giữa t́nh yêu với hận thù, dưới mọi h́nh thái quan hệ : nam – nữ, cha mẹ – con cái, anh – em, bạn, e tutti quanti.

Điều khiến quan hệ ấy thành nghệ thuật không là sự thật muôn đời nhạt nhẽo, mà là h́nh thái cá biệt của nó xuyên qua nghiệm sinh thể hiện bằng ngôn ngữ của một con người trong một hoàn cảnh và thời điểm, khiến những sự thật trừu tượng nhạt thếch đột ngột biến thành sự thực ở đời của một thời đại trong một phần hay tất cả nhân loại.

Lúc đó, đáng hạ bút hành-văn ẩn dụ.

2011-03-13