Văn chương - chữ nghĩa

Thiết tha người, chẳng g bằng văn chương.

Bạc bẽo tnh, khng g bằng chữ nghĩa.

Nhưng văn chương, trước hết, cấu tạo bằng chữ nghĩa.

H h.

2016-10-31