VanChuongVaKyThuatVit

 

Văn chương v kỹ thuật viết

 

Ta t khi viết hư cấu. C lẽ v ta e lệ, khng thch tự lột truồng. Viết l luận, dễ giấu mnh hơn. H h

Nhưng, rất hiếm, c lc ta khng cầm mnh được.

Bnh luận về một truyện ngắn của ta, một nh xuất bản PhuLăngXa viết : khc văn ny thiếu tự nhin, thừa.

Đng qu. Đy l một mẹo kỹ thuật tạo suspense v, qua đ, buộc độc giả nghe đi điều ta muốn ni.

Kỹ thuật vụng thật tai hại cho văn chương. Đng hơn, chỉ c kỹ thuật thi, d tinh xảo đến mấy, chẳng thể biến ngn ngữ thnh văn được. Độc giả sẽ cảm thấy liền: chẳng độc giả no chấp nhận mnh bị cưỡng p nghe những điều mnh chưa chờ đn. Hnh-văn kh ở đấy : trước hết phải tận tnh. Ta biết vậy m vẫn vấp. C lẽ v bệnh duy l. Ta trnh viết hư cấu l phải lắm. H h...

2010-05-07