VanChuongZCduocDichRaNuocNgoai

 

Văn chương Ziao Chỉ được dịch ra nước ngoài

 

Một người bạn gửi cho tôi quyển "Thư mục tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nước ngoài" do Hội nhà văn Việt Nam (Hội đồng văn học dịch) xuất bản, 2010 :

"Chỉ đạo : Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

Chủ tịch : Nhà thơ Hữu Thỉnh

Thực hiện : Hội đồng Văn học dịch – Hội Nhà văn Việt Nam

Chủ biên : Nhà văn, dịch giả Thúy Toàn"

Kinh thật !

Chuyện đáng buồn không thiếu tí nào. Nhưng cũng có chuyện zui hết sảy…

Tôi ṭ ṃ liếc qua danh mục : được dịch ra tiếng PhuLăngXa. Bộ sách tôi đă tạo ở nxb Picquier + những sách tôi đă dịch và cho đăng ở nxb khác ở Pháp, c̣n lại :

1/ "Ngoài kia miền đất hứa" (sic), Nguyễn Quang Thân, do Anh Bavaral ! và Arles !!! dịch…

2/ "Khi c̣n trẻ" (sic), Phan thị Vàng Anh, Kim Lefevre dịch.

3/ Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh, PHĐ dịch.

4/ Những mảnh đời đen trắng, Nguyễn Quang Lập, Kim Lefevre.

5/ "Truyện ngắn" (sic), Trần Vũ, Phn Huy Đường dịch, Flammarion. Hè hè…

Thế thôi. Ở "thời đại Google", khiếp thật !

Thôi, thế cũng… khá lắm rồi, đối với những tổ chức và nhân vật trên.

 

Liếc qua "Danh mục sách văn học Việt Nam dịch ra tiếng nước ngoài có tại Thư viện Quốc gia Việt Nam" : tổng cộng, đủ thứ tiếng, có 119 quyển ! Miễn bàn. Đau lắm.

Riêng trong số sách tôi đă cho đăng ở PhuLăngXa, c̣n (tôi nhấn mạnh):

1/ Les canons tonnent la nuit : Roman, Nha Ca / Nha Ca. Trad. du vietnamien par Liêu Truong

2/ Au large de la terre promise : Roman. Nguyên Quang Thân /  Nguyên Quang Thân; Trad. du vietnamien par Anh Bayard…

3/ Est-ce que tu m'aimes ? Récits. Nguyên Khanh Trương / Nguyên Khanh Trương  ; Trad. du vietnamien par Phan Huy Dương

4/ Sous une pluie d'épines : Nouvelles. Tran Vu / Tran Vu  ; Trad. du vietnamien par Phan Huy Duong

5/ Au-delà des illusions : Roman. Duong Thu Huong / Duong Thu Huong ; Trad du vietnamien par Phan Huy Duong

6/ Quand on est jeune. Phan thi Vang Anh / Phan thi Vang Anh ; Récits trad. du vietnamien par Kim Lefèvre…

Thi vị hết sảy ! Cười ra nước mắt được. Xin gửi lời an ủi tới các tác giả và các lính tốt dịch văn chương Ziao Chỉ ra tiếng nước ngoài. Cũng là lời mừng : thế nào đi nữa, tác phẩm c̣n đó.

Hè hè…

2010-03-18