VanHoa

 

Văn ho

 

C những lc văn ho "mun đời" của một dn tộc mong manh như một lớp son phấn xc xơ, r rời.

Chỉ vi ba thế hệ c thể cuốn theo chiều gi tan đi.

2011-03-07